Post Slider Element

The post slider element allows you to display a 2-5 column slider with entries, that are fetched from any of your Themes active Taxonomies. This also includes Taxonomies that are added via Plugins. So for example if you have a shop plugin active you will also be able to display the latest Products.

Latest Posts

SWOT analýza

,
SWOT analýza je nástroj používaný k hodnocení Silných stránek (Strengths), Slabých stránek (Weaknesses), Příležitostí (Opportunities) a Hrozeb (Threats) organizace, projektu, produktu nebo osoby. Tato metoda je často používána…

Latest Portfolio Entries without Excerpt