Entries by martin-reznicek

,

SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj používaný k hodnocení Silných stránek (Strengths), Slabých stránek (Weaknesses), Příležitostí (Opportunities) a Hrozeb (Threats) organizace, projektu, produktu nebo osoby. Tato metoda je často používána v oblasti managementu, marketingu a osobního rozvoje. ### Silné stránky (Strengths): – Vnitřní pozitivní aspekty, které organizace má ve své moci a které přispívají k dosažení jejího […]